Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Elektroniki i Telekomunikacji

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
  Ocena: brak danych
 • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  Wydział Techniczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Elektryczny
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Koszalińska
  Wydział Elektroniki i Mechaniki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sosnowcu Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Elektroniki w Jeleniej Górze
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Nauk Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Telekomunikacji i Elektroniki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk Technicznych i Wzornictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
  Ocena: brak danych
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach
  Wydział Elektroniki i Informatyki
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/